Hickory

Här hittar du Hickory serierna

5A, 5B och 7A finns i två längder om du skulle föredra en längre variant - 5AS, 5BS och 7AS.

Alla stockar har tillvalet Grip Control. Det röd/svarta Extreme Grip kan du få på Hickory Classic serien: 2B, 5A, 5B, 7A och Rock.