Maple Classic

Maple Classic 5A (Längd – 405mm / Diameter – 14mm)

Maple Classic 5AMaple Classic 5A
Maple (lönn) Classics finns i 4 modeller. 5A och 5B har en medium-avsmalning som medger en något större diameter som leder in till druvan. 2B och Rock har en kortare avsmalnad med oval druva.
Modell - Längd -  Diameter
5A - 405mm - 14mm
5B - 405mm - 15mm
2B - 405mm - 16mm
Rock - 416mm - 16mm


 

Maple Classic 5B (Längd – 405mm / Diameter – 15mm)

Maple Classic 5BMaple Classic 5B
Maple (lönn) Classics finns i 4 modeller. 5A och 5B har en medium-avsmalning som medger en något större diameter som leder in till druvan. 2B och Rock har en kortare avsmalnad med oval druva.
Modell - Längd -  Diameter
5A - 405mm - 14mm
5B - 405mm - 15mm
2B - 405mm - 16mm
Rock - 416mm - 16mm


 

Maple Classic 2B (Längd – 405mm / Diameter – 16mm)

Maple Classics 2BMaple Classic 2B
Maple (lönn) Classics finns i 4 modeller. 5A och 5B har en medium-avsmalning som medger en något större diameter som leder in till druvan. 2B och Rock har en kortare avsmalnad med oval druva.
Modell - Längd -  Diameter
5A - 405mm - 14mm
5B - 405mm - 15mm
2B - 405mm - 16mm
Rock - 416mm - 16mm

Maple Classic Rock (Längd – 416mm / Diameter – 16mm)

Maple Classic RockMaple Classic Rock
Maple (lönn) Classics finns i 4 modeller. 5A och 5B har en medium-avsmalning som medger en något större diameter som leder in till druvan. 2B och Rock har en kortare avsmalnad med oval druva.
Modell - Längd -  Diameter
5A - 405mm - 14mm
5B - 405mm - 15mm
2B - 405mm - 16mm
Rock - 416mm - 16mm