Hybrid Mallets

Bead Balls

Bead Balls är 10 små polybollar placerade inuti en hålfylld högeffektig yttre boll. Denna kombination är monterad på en lätt trumstock. Många försök har gjorts att skapa en trumstocks-shaker med inneslutna bollar med resultatet allt shake-ljud dämpas av interaktionen med trummor och cymbaler. Kombinationen med materialen i Bead Balls gör att det ljud som skapas av de skakande polybollarna tränger igenom den hålfyllda yttre bollen och hindras inte av interaktionen med ditt trumset!

Bead Balls

Echo Ball with Activator

En Echo Ball består av en hård boll monterad på en lättvikts stock. Bollen är delad för att skapa en eko kammare. Bollen läggs mot en cymbal och med hjälp av Aktivatorn får man till en cool ekoeffekt. Ljudet kan användas till exempel för eklektiska och esoteriska musikaliska äventyr.

Echo Ball

Hot Spot

Hot Spot består av en ∅ 30mm mallet boll på en trumstock. På ena sidan har den en liten skålning, hålighet, och på andra sida en nylonpärla. Hot Spot är en trippel-ton mallet som ger dig 3 olika ljudtyper genom att du helt enkelt vänder Hot Spot till önskat läge. Du får då mjuka mallet slag, tydliga cymbal slag och ett unikt "clack" -ljud från skålningen.

Hot Spot